O společnosti

Společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. je nástupnickou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o.

Naše společnost nabízí širokou škálu energetických služeb, zahrnujících: výrobu a prodej tepelné energie, prodej plynových spotřebičů, energetické poradenství, návrh a realizace tepelného hospodářství zákazníka, kogenerační a trigenerační systémy a další.

Společnost je členem koncernu PPH, jehož řídící osobou je společnost Pražská plynárenská Holding a.s., IČO 264 42 272, se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7151.

Vedle Společnosti jsou řízenými osobami následující obchodní společnosti:

Složkou podnikání ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 ZOK, jíž se týká koordinace a koncepční řízení v rámci koncernu PPH, je financování jednotlivých členů koncernu, které zahrnuje především opatřování cizích finančních zdrojů jak v rámci koncernu, tak od třetích osob.

Diagram vlastnické struktury koncernu PPH

Identifikace společnosti:
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500, 140 00 Praha 4
IČ: 630 72 599 DIČ: CZ630 72 599
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTKÝM SOUDEM V PRAZE, V ODDÍLU B, VLOŽKA 17568

Obchodní rejstřík on-line